Koorts, malaise en eosinofilie na eten van rauwe vis in Italië: infectie met leverbot (Opisthorchis felineus)

Klinische praktijk
Ariel M. Vondeling
Sacha Lobatto
Laetitia M. Kortbeek
Hans Naus
J. Wendelien Dorigo-Zetsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3873
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Infectie met een leverbot (platworm) is zeldzaam in West-Europa, maar recent zijn enkele uitbraken met deze parasiet beschreven na consumptie van rauwe zoetwatervis, gevangen in Italië.

Casus

Een 35-jarige, Nederlandse vrouw presenteerde zich met een koortsend ziektebeeld, zonder lokaliserende klachten. Bij laboratoriumonderzoek bleek een uitgesproken eosinofilie te bestaan. Microscopisch onderzoek van de feces toonde een leverbotei. Bij navraag bleek patiënte 3 weken tevoren rauwe vis (carpaccio van zeelt) in een restaurant in Noord-Italië te hebben gegeten. In Italië werd bij 45 mensen met vergelijkbare klachten die ook in dat restaurant hadden gegeten dezelfde infectie gevonden. Alle patiënten werden succesvol behandeld met praziquantel. Het leverbotei was afkomstig van de platworm Opisthorchis felineus.

Conclusie

O. felineus leeft in de galwegen van visetende zoogdieren en de levenscyclus verloopt via zoetwaterslakken en vissen. Acute verschijnselen zijn koorts, malaise, buikpijn en complicaties zoals lever- en galwegabcessen en cholangitis. De diagnose kan gesteld worden door microscopisch onderzoek van de feces, bevestigd met behulp van PCR of serologisch onderzoek.

Auteursinformatie

Tergooiziekenhuizen, Hilversum.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. A.M. Vondeling, assistent-geneeskundige; dr. S Lobatto, internist-nefroloog.

Afd. Medische Microbiologie: ing. J. Naus, parasitologisch analist; dr. J.W. Dorigo-Zetsma, arts-microbioloog.

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.

Centrum Infectieziektebestrijding, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening: drs. L.M. Kortbeek, arts-microbioloog.

Contact drs. A.M. Vondeling (avondeling@tergooiziekenhuizen.nl)

Verantwoording

Prof. Edoardo Pozio, Community Reference Laboratory for Parasites, Rome, verrichtte de PCR op de feces en de ELISA voor aantonen van antistoffen tegen O. felineus en dr. Ernestina Repetto, Regional Hospital Aosta, Italië verstrekte informatie over de uitbraak.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties