CO-intoxicatie als oorzaak van cardiomyopathie

Koolmonoxide-intoxicatie bij medewerker shishalounge

Een man rookt een waterpijp.
Hatice Gülçiçek
Konstantin Prekpalaj
Bas van der Lienden
Fons Windhausen
Wouter E.M. Kok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6329
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het gebruik van waterpijp in shishalounges is populair onder jongeren, maar geeft een risico op koolmonoxidevergiftiging. Daardoor kan dit gebruik ernstige cardiale gevolgen hebben.

Casus

Na het werken in een shishalounge meldde een 26-jarige man zich op de Spoedeisende Hulp met pijn op de borst, dyspneu en syncope. Bloedgasanalyse toonde koolmonoxidevergiftiging met een verhoogd carboxyhemoglobine(HbCO)-gehalte en een verhoogde lactaatconcentratie. De troponine-I-waarde was niet-afwijkend. Op de monitor geconstateerde ventriculaire ritmestoornissen leidden tot verdere cardiologische analyse; echocardiografisch was er sprake van een lage linkerventrikelejectiefractie (LVEF: 27%). De eerste behandeling bestond uit zuurstof in een hoge dosis, waarna normalisatie van de carboxyhemoglobine- en lactaatwaarde optrad. De vele extrasystolen werden medicamenteus verminderd met bètablokkers. Daarop verbeterde van zijn linkerkamerfunctie (LVEF: 42%). Cardiomyopathie geïnduceerd door premature ventriculaire extrasystolen was mogelijk een onderliggende aandoening.

Conclusie

Het gebruik van waterpijp kan een koolmonoxide-intoxicatie veroorzaken, die gepaard kan gaan met ritmestoornissen en cardiomyopathie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Klinische en Experimentele Cardiologie, Amsterdam: drs. H. Gülçiçek, arts-assistent cardiologie; dr. W.E.M. Kok, cardioloog. Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Beverwijk: K. Prekpalaj, physician assistant cardiologie; drs. B. van der Lienden en dr. F. Windhausen, cardiologen.

Contact H. Gülçiçek (h.gulcicek@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Hatice Gülçiçek ICMJE-formulier
Konstantin Prekpalaj ICMJE-formulier
Bas van der Lienden ICMJE-formulier
Fons Windhausen ICMJE-formulier
Wouter E.M. Kok ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties