Kolff en de kunstnier

Perspectief
Jan van Gijn
Joost P. Gijselhart
S. Azam Nurmohamed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5711
Abstract

Een van Nederlands grote zonen in de geneeskunde is Willem (Pim) Kolff (figuur 1). Hij wordt in 1911 geboren als oudste zoon van Pieternella de Jonge en de arts Jaap Kolff, later directeur van het sanatorium in Beekbergen.1,2 Als scholier blinkt Willem niet uit, wel als knutselaar. Na zijn artsexamen (Leiden, 1937) wil hij graag internist worden; met Janke Huidekoper trekt hij naar Groningen, waar gehuwde assistenten worden aangenomen.

Figuur 1

Een van Kolffs eerste patiënten is een boerenzoon die overlijdt aan nierinsufficiëntie door glomerulonefritis. Hij gaat dan zinnen op manieren om kleine moleculen als ureum uit bloed te verwijderen door bloed in contact te brengen met een semipermeabel membraan. Dit principe, ‘dialyse’, was ontdekt door de Schotse chemicus Thomas Graham (1815-1869). Experimentele dialyse bij honden was rond 1913 toegepast in Noord-Amerika,3 later in Duitsland ook kortdurend bij mensen.1,2,4 Er waren 3 hindernissen: het zuiveren van dierlijke antistollingsmiddelen, het…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek; drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

VU medisch centrum, afd. Nefrologie, Amsterdam.

Dr. S.A. Nurmohamed, internist.

Contact prof.dr. J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5711; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 10 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jan van Gijn ICMJE-formulier
Joost P. Gijselhart ICMJE-formulier
S. Azam Nurmohamed ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties