Is ziekenhuisopname voor behandeling van spontane pneumothorax nu afgelopen?

Klinische drainage bij spontane pneumothorax zinloos

Opinie
Julius Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4997
Abstract

Nederlandse longartsen lopen soms achter bij de moderne inzichten van de behandeling voor pneumothorax. In veel Nederlandse ziekenhuizen is het nog steeds gangbaar om een patiënt met een pneumothorax bij wie de long volledig of vrijwel volledig los ligt van de thoraxwand, te behandelen met een thoraxdrain. Is dat wel nodig?

Plaatsing van een thoraxdrain om een pneumothorax te behandelen is een invasieve procedure, met een hoog risico op complicaties.1 Bovendien moet de patiënt hiervoor worden opgenomen. Deze behandeling is vaak onnodig, omdat er voor deze groep patiënten – die vaak jong zijn en geen bijkomende aandoeningen hebben – alternatieven zijn met een even goed resultaat en bovendien minder complicaties.2

In een redactioneel commentaar in het toonaangevende European Respiratory Journal adviseerden twee opinieleiders op dit gebied al in 2017 om te stoppen met thoraxdrainage als eerste keus behandeling voor een spontane pneumothorax.2 Zij beklemtoonden nog eens dat de meeste patiënten met een spontane pneumothorax weinig klachten hebben, en dat een behandeling gericht op symptomen dus veel zinvoller is dan een behandeling die afgestemd is op radiologische omvang van de pneumothorax. Ditzelfde standpunt werd ook ingenomen in het rapport over pneumothorax van de taskforce die was ingesteld door de…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Longziekten, Nijmegen: dr. J. Janssen, longarts.

Contact J. Janssen (j.janssen@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Julius Janssen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties