Klinische betekenis van nieuwe inzichten in het cholesterolmetabolisme

Klinische praktijk
A.F.H. Stalenhoef
A. van 't Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:951-5

Inleiding

De ontdekking van de ‘low density lipoprotein’(LDL)-receptor door Goldstein en Brown heeft een nieuw tijdperk ingeluid in het lipoproteïne-onderzoek. De kennis van het normale lipoproteïnemetabolisme en het inzicht in de pathofysiologie zijn sindsdien enorm toegenomen. Dit geldt in het bijzonder de lipoproteïnen die als atherogeen beschouwd moeten worden: LDL en de ‘remnants’ van de triglyceriderijke lipoproteïnen. Dit caput selectum beoogt een beknopt overzicht te geven van de huidige stand van zaken op dit gebied met zijn klinische implicaties.

Rol van receptoren en hun ligand in het lipoproteÏnemetabolisme

LDL-receptor

Een centrale plaats in de regulatie van het cholesteroltransport wordt ingenomen door receptoren met hoge affiniteit, die specifiek lipoproteïnen kunnen binden, waarna deze in de cel opgenomen en verder verwerkt worden. Het klassieke voorbeeld hiervan is de LDL-receptor. Deze bevindt zich vooral op cellen van organen die een grote behoefte hebben aan cholesterol, zoals de bijnier en de lever, maar is…

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Universiteitkliniek voor Inwendige Ziekten, onderafd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.A.F.H.Stalenhoef en prof.dr.A.van 't Laar, internisten.

Contact prof.dr.A.van 't Laar

Ook interessant

Reacties