Klinisch hartfalen na behandeling met antracyclinederivaten: incidentie en risicofactoren onder 607 kinderen met kanker

Onderzoek
E.C. van Dalen
L.C.M. Kremer
M. Offringa
J. Ottenkamp
P.A. Voûte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:761-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de vroege en late cumulatieve incidentie en van de risicofactoren van klinisch hartfalen na therapie met antracyclinederivaten in de kindertijd.

Opzet

Retrospectief statusonderzoek.

Patiënten en methoden

Gegevens werden verzameld uit de statussen van de 607 kinderen die volgens de registratie van de Werkgroep Kindertumoren waren behandeld met antracyclinederivaten in de periode 1 januari 1976-31 december 1995 in het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Op grond daarvan werd de cumulatieve incidentie van klinisch hartfalen berekend met de Kaplan-Meier-methode en werden de risicofactoren voor hartfalen bepaald door multivariate regressieanalyse.

Resultaten

Van 580 kinderen kon de klinische status tot minimaal 31 december 1996 worden achterhaald. Na een gemiddelde follow-upduur van 6,3 jaar en bij een gemiddelde cumulatieve dosis antracyclinederivaten van 301 mg/m2 was de cumulatieve incidentie van klinisch hartfalen 2,8. Een cumulatieve dosis hoger dan 300 mg/m2 gaf een hoger risico op klinisch hartfalen dan een lagere dosis (relatief risico: 11,8; 95-BI: 1,6-59,5). Het risico op klinisch hartfalen nam toe met een langere vervolgduur: van 2 na 2 jaar tot 5 na 15 jaar.

Conclusie

Tot 5 van de kinderen zal 15 jaar na behandeling met antracyclinederivaten klinisch hartfalen krijgen. Patiënten behandeld met een cumulatieve dosis hoger dan 300 mg/m2 hebben het grootste risico.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.E.C.van Dalen, arts-onderzoeker; prof. dr.M.Offringa, kinderarts-epidemioloog.

Afd. Kinderoncologie: mw.dr.L.C.M.Kremer, kinderarts; prof.dr.P.A. Voûte, kinderoncoloog.

Afd. Kindercardiologie: prof.dr.J.Ottenkamp, kindercardioloog.

Contact mw.dr.L.C.M.Kremer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties