Dexrazoxaan bij anthracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit en anthracycline-extravasatie

Klinische praktijk
Andrew K.L. Goey
Jan H.M. Schellens
Jos H. Beijnen
Alwin D.R. Huitema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1155
Abstract

Samenvatting

  • Cardiotoxiciteit en weefselschade door extravasatie zijn zeer ernstige complicaties van anthracyclinetoediening. Beide complicaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door oxidatieve stress.

  • Dexrazoxaan is geregistreerd als cardioprotectivum en als antidotum bij anthracycline-extravasatie.

  • Bij anthracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit is dexrazoxaan het enige cardioprotectivum met bewezen effectiviteit in gerandomiseerde klinische studies. In deze studies verlaagde dexrazoxaan de incidentie van hartschade en hartfalen.

  • Een keerzijde van het gebruik van dexrazoxaan als cardioprotectivum is de mogelijkheid van een verminderd antitumoreffect van anthracyclines en het ontstaan van secundaire maligniteiten bij kinderen.

  • Als antidotum bij anthracline-extravasatie was dexrazoxaan in klinische studies zeer effectief in het voorkomen van chirurgische ingrepen wegens anthracycline-extravasatie. Dexrazoxaan kan worden beschouwd als het middel van eerste keus bij de behandeling van anthracycline-extravasatie.

  • Dexrazoxaan wordt over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn leukopenie, thrombocytopenie en lokale infusiereacties.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Bèta Faculteit, afd. Farmaceutische Wetenschappen, divisie Biomedische Analyse, sectie Drug Toxicology, Utrecht.

Drs. A.K.L. Goey, apotheker-onderzoeker.

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacologie, Amsterdam.

Nederlands Kanker Instituut/Slotervaartziekenhuis, apotheek, Amsterdam.

Prof.dr. J.H. Beijnen, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog (tevens: Universiteit Utrecht, Bèta Faculteit, afd. Farmaceutische Wetenschappen, sectie Drug Toxicology, Utrecht); dr. A.D.R. Huitema ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Contact drs. A.K.L. Goey (A.K.L.Goey@uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 december 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties