Hartfalen door geneesmiddelen

G.S. Bleumink
J. Feenstra
B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1200-3
Abstract

Samenvatting

- Hoewel hartfalen voornamelijk wordt veroorzaakt door cardiovasculaire aandoeningen, is er een aantal geneesmiddelen die hartfalen kunnen veroorzaken bij patiënten met een tevoren normale linkerventrikelfunctie of die recidiefhartfalen kunnen luxeren bij patiënten met gecompenseerd hartfalen.

- Dergelijke geneesmiddelen zijn vooral te vinden in de groepen cytostatica, antiarrhythmica, β-receptorblokkerende sympathicolytica, NSAID's, calciumantagonisten en anaesthetica.

- Hartfalen door geneesmiddelen moet worden beschouwd als een potentieel vermijdbare oorzaak. In een aantal gevallen is er evenwel nauwelijks een alternatief (zoals bij hartfalen door antracyclinen).

- Kennis van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen op de cardiale pompfunctie, in het bijzonder bij patiënten met linkerventrikeldisfunctie, kan bijdragen aan preventie en een tijdige diagnose en behandeling van hartfalen door geneesmiddelen.

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Postbus 16.119, 2500 BC Den Haag.

Mw.G.S.Bleumink en prof.dr.B.H.Ch.Stricker (tevens: Erasmus Universiteit, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, sectie Farmaco-epidemiologie, Rotterdam), inspecteurs voor de Geneesmiddelenbewaking.

Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Amstelwijck, afd. Interne Geneeskunde, Dordrecht.

Dr.J.Feenstra, assistent-geneeskundige.

Contact prof.dr.B.H.Ch.Stricker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties