Klachten van lithiumintoxicatie bij een therapeutische spiegel

Klinische les
20-11-2019
Sharleen J. Roerdink, C.P.M. (Niels) Veth, Jeske van Pamelen, Jamie Manuputty en Sabine N. Swolfs

Dames en Heren,

Uitgebreide differentiaaldiagnostische overwegingen hebben er bij de pati√ęnte in deze klinische les toe geleid dat een eenvoudige mogelijke oorzaak voor haar klachten niet direct werd weggenomen. Lithiumintoxicatie maakte deel uit van de differentiaaldiagnose, maar de lithiumspiegels waren niet-afwijkend. Aan de hand van deze casus willen we laten zien dat het belangrijk is om ook bij therapeutische spiegels een intoxicatie met lithium te overwegen.

Aanvaard op 12-07-2019.
Gepubliceerd op 20-11-2019.
In print verschenen in week 47 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4006