Nierschade bij lithiumgebruik: stoppen of doorgaan?

Klinische praktijk
Alexandra J.M. Beunders
Manon H.J. Hillegers
Eline J. Regeer
Marc G. Vervloet
Carlo A.J.M. Gaillard
Annemieke Dols
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2683
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Lithium is de effectiefste onderhoudsbehandeling voor patiënten met een bipolaire stoornis.

Belangrijke renale bijwerkingen van chronisch lithiumgebruik zijn nefrogene diabetes insipidus (prevalentie: circa 20%) en chronische nierinsufficiëntie (prevalentie: circa 10-20% na 5-9 jaar gebruik).

Chronisch lithiumgebruik is gerelateerd aan langzaam progressieve nierinsufficiëntie, die zelden leidt tot terminaal nierfalen (prevalentie: 0,5-1,5%).

Het is op dit moment niet goed te voorspellen welke patiënten vatbaar zijn voor de renale bijwerkingen van lithium. De belangrijkste risicofactoren voor deze bijwerkingen zijn leeftijd, duur van het lithiumgebruik en chronische blootstelling aan hoog-therapeutische lithiumspiegels.

Voor de meeste patiënten met chronische nierinsufficiëntie is het onduidelijk of het staken van lithium voordelen oplevert.

Op basis van gedeelde besluitvorming kan voortzetting van de lithiumbehandeling, ondanks renale complicaties, een keuze zijn.

Vervolgonderzoek kan zich richten op mogelijke determinanten van een goede lithiumrespons, mogelijke voorspellers van renale bijwerkingen van lithiumgebruik en het effect van medicamenteuze interventies op renale bijwerkingen.

Auteursinformatie

GGZ inGeest, Amsterdam: A.J.M. Beunders, MSc, aios en junior onderzoeker; dr. A. Dols, psychiater en senior onderzoeker. Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Rotterdam: prof.dr. M.H.J. Hillegers, psychiater. Altrecht, Utrecht: dr. E.J. Regeer, psychiater en senior onderzoeker. VUmc, afd. Nefrologie, Amsterdam: dr. M.G. Vervloet, internist-nefroloog. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde en afd. Nefrologie, Utrecht: prof.dr. C.A.J.M. Gaillard, internist-nefroloog.

Contact A.J.M. Beunders (alexandra.beunders@ggzingeest.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording
Auteur Belangenverstrengeling
Alexandra J.M. Beunders ICMJE-formulier
Manon H.J. Hillegers ICMJE-formulier
Eline J. Regeer ICMJE-formulier
Marc G. Vervloet ICMJE-formulier
Carlo A.J.M. Gaillard ICMJE-formulier
Annemieke Dols ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties

Arnoud
van den Eerenbeemt

Als terminoloog kijk ik op van de naamskeuze 'Consortium Nefropsychiatrie'. De term 'nefropsychiatrie' is net zomin als 'psychonefrologie' online in ons taalgebied te vinden en levert in zijn Engelse vorm, 'nephropsychiatry', wereldwijd slechts 17 hits met weinig gezag op. Heeft deze term, verwarbaar met 'neuropsychiatrie', voldoende bestaansrecht?

Anoud van den Eerenbeemt, medisch terminoloog