Klachten van lithiumintoxicatie bij een therapeutische spiegel

Klinische les
20-11-2019
Sharleen J. Roerdink, C.P.M. (Niels) Veth, Jeske van Pamelen, Jamie Manuputty en Sabine N. Swolfs

Dames en Heren,

Uitgebreide differentiaaldiagnostische overwegingen hebben er bij de patiënte in deze klinische les toe geleid dat een eenvoudige mogelijke oorzaak voor haar klachten niet direct werd weggenomen. Lithiumintoxicatie maakte deel uit van de differentiaaldiagnose, maar de lithiumspiegels waren niet-afwijkend. Aan de hand van deze casus willen we laten zien dat het belangrijk is om ook bij therapeutische spiegels een intoxicatie met lithium te overwegen.

Patiënte, een 60-jarige vrouw van Surinaamse afkomst, kwam op de Medisch Psychiatrische Unit van ons regionale ziekenhuis, waar zij electief werd opgenomen voor diagnostiek naar subacuut ontstaan onrustig gedrag en onsamenhangend, onduidelijk spreken. Sinds 2 dagen sliep zij slecht en voelde zij zich slap, duizelig en onrustig.

Patiënte had een bipolaire-I-stoornis, waarvoor zij al 20 jaar lithiumcarbonaat 600 mg 1 dd gebruikte. De bloedspiegels van lithium varieerden in de afgelopen jaren tussen de 0,44 en 0,74 mmol/l. De somatische voorgeschiedenis vermeldde artrose, goed ingestelde diabetes mellitus type 2 en chronische lithium-geïnduceerde nierinsufficiëntie met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 53 ml/min per 1,73 m2. Als overige medicatie gebruikte zij metformine 500 mg 2 dd, lorazepam 2 mg 1 dd, paliperidon 6 mg 1 dd, trihexyfenidyl 2 mg 1 dd, duloxetine 30-60 mg 2 dd en omeprazol 20 mg zo nodig.

Haar partner herkende de symptomen waarvoor patiënte werd opgenomen van voorgaande manische episodes, maar ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing