Kinkhoest bij de jonge zuigeling

Klinische praktijk
A.L. Vegelin
A.J. van Vught
T.F.W. Wolfs
J.L.L. Kimpen
S.P.M. Geelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2657-60
Abstract

Dames en Heren,

Kinkhoest komt in Nederland endemisch voor, ondanks het vaccinatieprogramma, waarmee een hoge inentingsgraad wordt bereikt. Jonge zuigelingen zijn zeer gevoelig voor deze infectie, omdat bescherming door maternale antistoffen ontbreekt en minimaal 3 vaccinaties nodig zijn om voldoende bescherming te verkrijgen. Tijdens epidemiologische verheffingen blijkt de incidentie dan ook het hoogst te zijn bij kinderen jonger dan een halfjaar.12 Het ziektebeloop van kinkhoest is juist bij jonge zuigelingen vaak atypisch en verraderlijk: voedingsproblemen, ‘stikbuien’ of ademstilstand kunnen op de voorgrond staan, terwijl de karakteristieke hoestbuien, gevolgd door een klassieke gierende inademing, kunnen ontbreken.34 Bij een atypische manifestatie wordt de diagnose gemakkelijk gemist. Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen zullen wij u laten zien dat kinkhoest bij jonge zuigelingen zeer ernstig kan verlopen en dat de kans op complicaties groot is. In het licht van de recente epidemische verheffing van kinkhoest blijft het daarom…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18.009, 3501 CA Utrecht.

Afd. Algemene Kindergeneeskunde en Infectieziekten: mw.drs.A.L. Vegelin, arts; dr.T.F.W.Wolfs, dr.J.L.L.Kimpen en mw.dr.S.P.M. Geelen, kinderartsen.

Afd. Intensive Care Algemene Pediatrie: dr.A.J.van Vught, kinderarts-intensivist.

Contact mw.dr.S.P.M.Geelen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties