Vaccinatie laat het risico op luchtweginfecties niet dalen

Kinderen op indicatie vaccineren tegen influenza*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Marieke L.A. de Hoog
Roderick P. Venekamp
Adam Meijer
Elisabeth A.M. Sanders
Patricia C.J.L. Bruijning-Verhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4942
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen wat het effect van vaccinatie met geïnactiveerd influenzavaccin (IIV) bij kinderen met een chronische ziekte is op het aantal van luchtweginfecties (LWI’s) dat tijdens het influenzaseizoen bij hen voorkomt. .

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

We gebruikten gegevens uit elektronische huisartsendossiers over de periode 2004-2015 van kinderen van 6 maanden tot 18 jaar die volgens de Nederlandse richtlijn in aanmerking komen voor vaccinatie met het IIV op basis van een chronische ziekte, zoals astma, hart-, long- en nierziekten of diabetes mellitus. Van ieder jaar verzamelden we informatie per patiënt over de influenzavaccinatiestatus, het aantal LWI’s, waaronder influenza, acute respiratoire infecties en astma exacerbaties, en potentiële verstorende factoren (‘confounders’). Met longitudinale data-analyses (‘generalized estimating equations’) berekenden we de relatie tussen de status van vaccinatie met IIV en het wel of niet optreden van LWI’s tijdens het influenza seizoen.

Resultaten

In totaal kwamen 11.979 kinderen (follow-up-duur: 38.701 persoonsjaren) in aanmerking voor IIV gedurende ≥ 1 seizoen en kreeg 29% van hen ≥ 1 keer een vaccinatie met IIV. Kinderen die gevaccineerd waren met IIV kwamen tijdens het influenzaseizoen net zo vaak bij de huisarts vanwege LWI’s als kinderen die IIV niet kregen (gecorrigeerde OR: 1.01; 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.90 tot 1.13).

Conclusie

IIV vaccinatie bij kinderen met een chronische ziekte vermindert het risico op LWI’s tijdens het influenzaseizoen niet.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Epidemiologie, Utrecht: dr. M.L.A. de Hoog, epidemioloog; dr. R.P. Venekamp, huisarts-epidemioloog; dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen, kinderarts-epidemioloog (tevens: RIVM, afd. Centrum Infectieziekten Bestrijding en Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, Bilthoven). RIVM, afd. Centrum Infectieziekten Bestrijding en Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, Bilthoven: dr. A. Meijer, viroloog; prof. dr. E.A.M. Sanders, kinderarts-chief science officer (tevens: afd. Pediatrische Immunologie en Infectieziekten, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht).

Contact P.C.J.L. Bruijning-Verhagen (p.bruijning@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke L.A. de Hoog ICMJE-formulier
Roderick P. Venekamp ICMJE-formulier
Adam Meijer ICMJE-formulier
Elisabeth A.M. Sanders ICMJE-formulier
Patricia C.J.L. Bruijning-Verhagen ICMJE-formulier
Effectiviteit van influenzavaccinatie bij kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Hans
van der Linde

Observationele onderzoeken hebben we al bij de vleet en die beslissen de controverse over influenzavaccinatie niet. Aan griep overlijden mensen, net als bij Corona. Maar daarover gaat de controverse niet. Het gaat uitsluitend om de vraag of griepvaccin werkzaam is of niet. Om die vraag te beantwoorden is al 50 jaar geen goed, groot gerandomiseerd onderzoek gedaan. Vaccinproducenten hebben dat onderzoek NIET gedaan uit welbegrepen eigenbelang.De jaarlijkse miljardenomzet aan griepvaccin zou er ernstig door in gevaar kunnen komen. U kunt het ook anders formuleren. Indien goed opgezette, grote onderzoeken zouden aantonen dat griepvaccinatie effectief is, zou dat resulteren in jaarlijkse vaccinatie van  het overgrote deel van de wereldbevolking. Dat zou pas echt kassa zijn voor de vaccinproducenten. Die gouden kans wordt echter niet aangegrepen en het is hoogst opmerkelijk dat commerciële bedrijven gouden kansen laten liggen.

Er is geen bewijs dat griepvaccinatie werkt, er is overvloedig bewijs dat griepvaccinatie slechts tijdelijk, gebrekkige antistofvorming geeft en epidemiologisch is er veel circumstantial evidence dat griepvaccinatie zinloos is. Wie neemt de handschoen op en zet een grote, methodologische goede RCT op? In het huidige tijdsbestel moet daar financiering voor zijn te vinden. Edith Schippers beloofde de Tweede Kamer al enkele jaren geleden zo'n onderzoek.

Hans van der Linde, huisarts/SCEN-arts, Huisartsenpraktijk Schenkel Capelle aan den IJssel