Tijd voor een ander beleid?

Effectiviteit van influenzavaccinatie bij kinderen

Opinie
Joanne G. Wildenbeest
Theo J.M. Verheij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5102
Abstract

Recentelijk toonden Nederlandse onderzoekers aan dat het aantal luchtweginfecties bij kinderen met een chronische ziekte niet afneemt door hen tegen influenza te vaccineren. Wordt het tijd dat het beleid om kinderen op indicatie tegen influenza te vaccineren op de schop gaat?

De huidige covid-19-epidemie laat nog maar weer eens duidelijk zien hoe groot de morbiditeit en mortaliteit kan zijn die respiratoire virussen met zich meebrengen. De meeste respiratoire virussen verspreiden zich elke winter weer onder de bevolking terwijl er alleen tegen influenza momenteel een vaccin bestaat. Voor influenza is er zowel een vaccin met levend verzwakt virus als een met geïnactiveerd virus. Het nadeel van het influenzavaccin is dat door de wisselende circulerende influenzatypes de bescherming en dus ook de effectiviteit per jaar wisselt. In tegenstelling tot andere landen waar vaccinatie wordt aanbevolen voor de hele bevolking, zoals de Verenigde Staten, wordt in Nederland vaccinatie tegen het influenzavirus alleen aanbevolen voor risicogroepen. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

Nederlands onderzoek

Een recente studie waarvan de Nederlandstalige versie in het Onderzoek dubbel (D4942) verschenen is, onderzocht of de strategie om alleen personen met een verhoogd risico op complicaties te…

Auteursinformatie

Wilhelmina kinderziekenhuis, afd. Kinderinfectieziekten en Immunologie, Utrecht: dr J.G. Wildenbeest, kinderarts. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht: prof.dr. T.J.M. Verheij, huisarts

Contact T.J.M. Verheij (t.j.m.verheij@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Joanne G. Wildenbeest ICMJE-formulier
Theo J.M. Verheij ICMJE-formulier
Influenzavaccinatie bij kinderen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties