Griepvaccinatie tijdens chemotherapie bij patiënten met solide tumoren*

Effectiviteit en veiligheid
Klinische praktijk
Albert M. Vollaard
Imke Schreuder
Lizzy Slok-Raijmakers
Wim Opstelten
Guus F. Rimmelzwaan
A.J. (Hans) Gelderblom
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2066
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Internist 1
Openbaar apotheker 1
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1
Ziekenhuisapotheker 1

Samenvatting

  • Volwassen patiënten met solide tumoren die chemotherapie krijgen, hebben een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogd risico op influenza en de complicaties daarvan. Veel van deze patiënten worden echter niet tegen influenza gevaccineerd.
  • Beperkt observationeel onderzoek bij deze patiënten heeft aanwijzingen gegeven voor effectiviteit van het influenzavaccin op klinische uitkomstmaten.
  • Serologisch onderzoek laat zien dat de antistofrespons na griepvaccinatie bij patiënten met solide tumoren vaak lager is dan bij gezonde personen, maar meestal wordt toch tijdig het vereiste beschermniveau bereikt.
  • Het geïnactiveerde influenzavaccin is veilig bij patiënten met afweerstoornissen, ongeacht het moment waarop dit gegeven wordt. Bijwerkingen zijn in aard en aantal gelijk aan die van gezonde personen.
  • Griepvaccinatie kan worden aangeboden aan alle volwassen patiënten met solide tumoren, bij voorkeur vóór het begin van chemotherapie. Vaccinatie tijdens chemotherapie genereert echter ook meestal voldoende vaccinatierespons en kan influenzagerelateerde complicaties verminderen. Daarom vormt chemotherapie geen belemmering voor toediening van het griepvaccin.

Auteursinformatie

Dit artikel is een bewerking van een eerdere publicatie in Eur J Cancer (2017;76:134-43) met als titel ‘Influenza vaccination in adult patients with solid tumours treated with chemotherapy’. Afgedrukt met toestemming.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb), Bilthoven.

Dr. A.M. Vollaard, internist-infectioloog (tevens: LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden); I. Schreuder, onderzoeker.

Bilthoven.

L. Slok-Raijmakers, huisarts.

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Erasmus MC, afd. ViroScience, Rotterdam.

Prof.dr. G.F. Rimmelzwaan, immunoviroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Leiden.

Prof.dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog.

Contact dr. A.M. Vollaard

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld./Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert M. Vollaard Niet beschikbaar
Imke Schreuder Niet beschikbaar
Lizzy Slok-Raijmakers Niet beschikbaar
Wim Opstelten Niet beschikbaar
Guus F. Rimmelzwaan Niet beschikbaar
A.J. (Hans) Gelderblom Niet beschikbaar

Reacties

Adriaan
Keij

12 oktober 2017 - 11:37

Onbegrijpelijk... Waarom zou je mensen die al ziek zijn een prik geven waarvan NOOIT bewezen is dat het iets uithaalt?!? De werkzaamheid van de griepprik is nog steeds niet aangetoond en ALS het al zou werken bij een kleine groep gezonde mensen, hoe groot is de kans dan dat het iets voorkomt bij (zwaar) zieke patiënten? Is óók nog nooit onderzocht volgens mij...

Vreemd dat de NTvG dit artikel vrijwel kritiekloos publiceert - de NTvG die zélf de twijfels aangaande de griepprik eerder uitvoerig heeft beschreven.