Effectiviteit en veiligheid

Griepvaccinatie tijdens chemotherapie bij patiënten met solide tumoren*

Klinische praktijk
Albert M. Vollaard
Imke Schreuder
Lizzy Slok-Raijmakers
Wim Opstelten
Guus F. Rimmelzwaan
A.J. (Hans) Gelderblom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2066
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Volwassen patiënten met solide tumoren die chemotherapie krijgen, hebben een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogd risico op influenza en de complicaties daarvan. Veel van deze patiënten worden echter niet tegen influenza gevaccineerd.
  • Beperkt observationeel onderzoek bij deze patiënten heeft aanwijzingen gegeven voor effectiviteit van het influenzavaccin op klinische uitkomstmaten.
  • Serologisch onderzoek laat zien dat de antistofrespons na griepvaccinatie bij patiënten met solide tumoren vaak lager is dan bij gezonde personen, maar meestal wordt toch tijdig het vereiste beschermniveau bereikt.
  • Het geïnactiveerde influenzavaccin is veilig bij patiënten met afweerstoornissen, ongeacht het moment waarop dit gegeven wordt. Bijwerkingen zijn in aard en aantal gelijk aan die van gezonde personen.
  • Griepvaccinatie kan worden aangeboden aan alle volwassen patiënten met solide tumoren, bij voorkeur vóór het begin van chemotherapie. Vaccinatie tijdens chemotherapie genereert echter ook meestal voldoende vaccinatierespons en kan influenzagerelateerde complicaties verminderen. Daarom vormt chemotherapie geen belemmering voor toediening van het griepvaccin.
Auteursinformatie

Dit artikel is een bewerking van een eerdere publicatie in Eur J Cancer (2017;76:134-43) met als titel ‘Influenza vaccination in adult patients with solid tumours treated with chemotherapy’. Afgedrukt met toestemming.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb), Bilthoven.

Dr. A.M. Vollaard, internist-infectioloog (tevens: LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden); I. Schreuder, onderzoeker.

Bilthoven.

L. Slok-Raijmakers, huisarts.

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Erasmus MC, afd. ViroScience, Rotterdam.

Prof.dr. G.F. Rimmelzwaan, immunoviroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Leiden.

Prof.dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog.

Contact dr. A.M. Vollaard (albert.vollaard@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld./Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert M. Vollaard ICMJE-formulier
Imke Schreuder ICMJE-formulier
Lizzy Slok-Raijmakers ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Guus F. Rimmelzwaan ICMJE-formulier
A.J. (Hans) Gelderblom ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Onbegrijpelijk... Waarom zou je mensen die al ziek zijn een prik geven waarvan NOOIT bewezen is dat het iets uithaalt?!? De werkzaamheid van de griepprik is nog steeds niet aangetoond en ALS het al zou werken bij een kleine groep gezonde mensen, hoe groot is de kans dan dat het iets voorkomt bij (zwaar) zieke patiënten? Is óók nog nooit onderzocht volgens mij...

Vreemd dat de NTvG dit artikel vrijwel kritiekloos publiceert - de NTvG die zélf de twijfels aangaande de griepprik eerder uitvoerig heeft beschreven.