Kind en trauma: dalende sterfte, andere zorg

Opinie
J.C. Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1723-4

Zie ook het artikel op bl. 1741.

In het in dit tijdschriftnummer gepubliceerde artikel van Stompedissel et al. worden de sterfte en de morbiditeit ten gevolge van een ongeval op de kinderleeftijd in Zuidwest-Nederland epidemiologisch verkend en vergeleken met die in heel Nederland.1 Het is verheugend dat er een sterke afneming is, maar er kunnen een paar kanttekeningen geplaatst worden.

De ontwikkeling van de diagnostiek en de behandeling in de geneeskunde leidt tot steeds verdergaande specialisaties. Hierdoor houdt een toenemend aantal mensen zich bezig met één patiënt. Dit effect is des te sterker naarmate de patiënt een ernstige of zeldzame aandoening heeft. Zo is het behandelen van een ernstig letsel ten gevolge van een ongeval een complexe aangelegenheid geworden, waarvoor vele in diverse richtingen gespecialiseerde deskundigen nodig zijn. Dit geldt ook voor de opvang van kinderen met ernstig schedel- en hersenletsel in combinatie met andere letsels. Uit de landelijke…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis RotterdamSophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderheelkunde, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Prof.dr.J.C.Molenaar, kinderchirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties