Kenmerken van patiënten met de diagnose 'psychische surmenage' in de huisartspraktijk

Onderzoek
B. Terluin
J.A.M. Winnubst
K. Gill
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1785-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de kenmerken van patiënten bij wie de huisarts de diagnose ‘surmenage’ stelde.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Almere.

Methode

Uit een groep patiënten die hun huisarts consulteerden, werden op basis van de diagnose van de huisarts 4 groepen patiënten geselecteerd: patiënten met de diagnose ‘surmenage’ (n = 106), somatische patiënten (zonder bekende psychische problemen; n = 159), patiënten met een psychosociale (n = 136) en patiënten met een psychiatrische diagnose (n = 57). Met behulp van vragenlijsten werden gegevens verzameld over symptomen, sociaal functioneren, achtergrond, levensgebeurtenissen en problemen.

Resultaten

De meeste surmenagepatiënten waren jongvolwassenen en hadden betaald werk. Zij hadden vaker werk-studieproblemen dan de controlepatiënten. Zij hadden ook meer andere problemen dan de somatische patiënten, maar niet meer dan de patiënten met een psychosociale of psychiatrische diagnose. Meer dan de helft van hen zat in de ziektewet. De belangrijkste klachten van de surmenagepatiënten waren gespannenheid, piekeren, moeheid en slaapproblemen. Qua symptomen waren de surmenagepatiënten goed te onderscheiden van de somatische en psychosociale patiënten, maar niet van de patiënten met een psychiatrische diagnose. Bij de surmenagepatiënten bestonden de klachten gemiddeld korter dan bij de patiënten met een psychosociale of psychiatrische diagnose. De surmenagepatiënten vormden een heterogene groep.

Conclusie

De diagnose ‘surmenage’ gaat samen met aspecifieke psychische klachten, een relatief korte duur van de klachten, het hebben van betaald werk en werk-studieproblemen, en lopen in de ziektewet. Patiënten bij wie de huisarts ‘surmenage’ diagnostiseert, vormen een tamelijk heterogene groep.

Auteursinformatie

Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, Utrecht.

Dr.B.Terluin (thans: Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Almere, Almere), huisarts.

Rijksuniversiteit, faculteit Geneeskunde, Leiden.

Prof.dr.K.Gill, huisarts.

Universiteit, faculteit Geneeskunde, werkgroep Psychologie van Gezondheid en Ziekte, Utrecht.

J.A.M.Winnubst, psycholoog.

Contact dr.B.Terluin, Gezondheidscentrum De Spil, 's-Hertogenboschplein 1, 1324 WB Almere

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties