Kavawortelextract effectief bij angstgerelateerde slaapstoornissen

Nieuws
A. Aleman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2462

Uit zowel dierexperimenteel als humaan onderzoek is gebleken dat een extract van de gedroogde wortel van de kavaplant een anxiolytische werking heeft. In een multicentrische gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde klinische trial onderzocht Lehrl de effectiviteit en veiligheid van kavaextract WS 1490 bij slaapproblemen die samenhangen met angststoornissen.1 De geïncludeerde patiënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties