Kankerstamcellen

Klinische praktijk
Louis Vermeulen
Joost J.C. Verhoeff
Dick J. Richel
Jan Paul Medema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B144
Abstract

Samenvatting

Recent oncologisch onderzoek laat zien dat verschillende hematologische en solide maligniteiten moeten worden beschouwd als complexe weefsels, die een hiërarchische organisatie hebben, zoals een orgaan.

Transplantatiestudies laten zien dat maar een zeer klein gedeelte van de cellen in een maligniteit in staat is een nieuwe maligniteit te initiëren. Deze cellen worden ‘kankerstamcellen’ genoemd en men houdt ze verantwoordelijk voor tumorgroei, progressie van de ziekte en metastasering.

Men veronderstelt dat kankerstamcellen resistenter zijn tegen verschillende vormen van therapie dan de overige cellen in de tumor, terwijl elke succesvolle therapie juist deze kankerstamcellen zou moeten uitschakelen.

Nieuwe behandelopties zouden gericht kunnen zijn op het sensitiseren van de kankerstamcellen voor therapie. Daarbij kan men denken aan het induceren van differentiatie van de kankerstamcellen, het verstoren van de niche of het interfereren met signalen die de kankerstamcellen beschermen tegen therapie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Laboratorium voor Experimentele Oncologie en Radiobiologie (LEXOR): drs. L. Vermeulen en drs. J.J.C. Verhoeff, artsen-onderzoekers; prof.dr. D.J. Richel, internist-oncoloog; prof.dr. J.P. Medema, medisch bioloog.

Contact drs. L. Vermeulen (l.vermeulen@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 april 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties