Beperkingen in bruikbaarheid van meta-analyse

Kankerrisico van biologicals vaststellen?

Opinie
Niels S. Vermeer
Marie L. De Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5884
Abstract

Om een weloverwogen besluit over een behandeling te kunnen nemen, moeten behandelaars beschikken over volledige en nauwkeurige informatie over de werkzaamheid én de bijwerkingen van geneesmiddelen. Over het veiligheidsprofiel van nieuwe geneesmiddelen is op het moment van registratie echter relatief weinig bekend. Gerandomiseerde klinische studies zijn weliswaar geschikt om werkzaamheid aan te tonen, maar de beperkte grootte en observatieduur (follow-up) van de vaak selecte patiëntenpopulatie maken het vrijwel onmogelijk om de uitkomstmaten voor veiligheid adequaat te bestuderen.1,2 In de jaren nadat een geneesmiddel is toegelaten op de markt zal de kennis over zeldzame bijwerkingen en langetermijneffecten en over risico’s bij specifieke patiëntenpopulaties groeien. Hierbij spelen nieuwe studies en observaties bij individuele patiënten een belangrijke rol.

TNF-blokkade en risico op maligniteiten

Sinds de introductie van de tumornecrosefactor(TNF)-α-antagonisten etanercept en infliximab in 1998 is de kennis over een mogelijke verband tussen het gebruik van deze biologicals en maligniteiten gestaag gegroeid. Zorgen…

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS), afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische farmacologie, Utrecht.

N.S. Vermeer, MSc, apotheker; dr. M.L. De Bruin, PhD, apotheker-epidemioloog.

Contact dr. M.L. De Bruin (m.l.debruin@uu.nl)

Verantwoording

Belangenverstrengeling en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Niels S. Vermeer ICMJE-formulier
Marie L. De Bruin ICMJE-formulier
Maligniteiten bij biologicals: nog immer twijfel?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties