Maligniteiten bij biologicals: nog immer twijfel?

Nieuws
Mike Nurmohamed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5739

Waarom dit onderzoek?

Biologicals, zoals de TNF-α-blokkers, worden thans bij ruim 20% van de patiënten met reumatoïde artritis (RA) gegeven. De literatuur is niet eensluidend of TNF-α-blokkers en andere biologicals, zoals de interleukine-1-receptorantagonist anakinra, de T-cel-costimulatieremmer abatacept, de B-cel-remmer rituximab en de interleukine-6-remmer tocilizumab, gepaard gaan met een verhoogd risico…

Auteursinformatie

Contact (mt.nurmohamed@planet.nl)

Kankerrisico van biologicals vaststellen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties