Kankerbestrijding in Nederland

De stand van zaken
Onderzoek
27-06-2019
Sabine Siesling, Otto Visser, Mieke J. Aarts, Rob H.A. Verhoeven, Katja K.H. Aben, Avinash G. Dinmohamed, Boukje van Dijk, Maaike van der Aa, Marieke Louwman en Valery E.P.P. Lemmens

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht. Afd. Onderzoek: prof.dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog; dr. M.J. Aarts, dr. R.H.A. Verhoeven, dr. K.K.H. Aben, dr. A.G. Dinmohamed, dr. B. van Dijk, dr. M. van der Aa, dr. M. Louwman en prof.dr. V.E.P.P. Lemmens, epidemiologen. Afd. Registratie: dr. O. Visser, arts (niet praktiserend).

Contact: S. Siesling (s.siesling@iknl.nl)

 

Verantwoording

Dit overzicht van de kankerbestrijding in Nederland had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van alle datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Sabine SieslingICMJE-formulier
Otto VisserICMJE-formulier
Mieke J. AartsICMJE-formulier
Rob H.A. VerhoevenICMJE-formulier
Katja K.H. AbenICMJE-formulier
Avinash G. DinmohamedICMJE-formulier
Boukje van DijkICMJE-formulier
Maaike van der AaICMJE-formulier
Marieke LouwmanICMJE-formulier
Valery E.P.P. LemmensICMJE-formulier