Jongens en incest: een zwijgende minderheid

Klinische praktijk
W.H.G. Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1889-91

Dames en Heren,

Van alle vormen van seksueel misbruik van kinderen krijgt incest, en wel incest met meisjes, de meeste aandacht. Onder invloed van onder meer de vrouwenbeweging is de kwetsbare positie van meisjes in het gezin sterk belicht. Toch zijn er ook jongens die slachtoffer zijn van incestueuze handelingen van (meestal) vaders en soms van moeders. Om een aantal redenen lijkt meer aandacht voor jongens als slachtoffer van incest wenselijk. Ofschoon epidemiologische studies ook ingaan op incest bij jongens, en sommige clinici en andere hulpverleners incidenteel in aanraking komen met jongens in incestsituaties, worden in Nederland opvallend weinig jongens aangemeld bij hulpverlenende instellingen. Zo is in het ‘incesthuis’ in Groningen in de 2 jaar van zijn bestaan geen jongen aangemeld. Het feit dat de samenleving niet zo goed raad weet met incest met jongens zou hierop van invloed kunnen zijn. ‘While there is some public capacity to believe that…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Psychosociale afdeling, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

Dr.W.H.G.Wolters, klinisch psycholoog.

Ook interessant

Reacties