Jicht als ongebruikelijke oorzaak van bekkenpijn

Klinische praktijk
M. van den Berge
B. Vrugt
C. Holt
C.J. Smit
K. Hoogenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:151-4
Abstract

Samenvatting

Een 89-jarige vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge koorts en een invaliderende pijn in het bekken ter hoogte van het schaambeen. Bij lichamelijk onderzoek werden meerdere jichttofi gezien aan de handen en de voeten. Bij laboratoriumonderzoek had patiënte een forse leukocytose en een sterk verhoogde concentratie van C-reactieve proteïne. Zij kreeg breedspectrumantibiotica, omdat aan een ernstige bacteriële infectie werd gedacht, maar zonder gunstig klinisch effect. CT van het bekken liet een osteolytisch proces zien ter plaatse van de symphysis pubica. In een biopt werd een ontstekingsinfiltraat met aanwijzingen voor jicht gevonden. De kweek had een negatieve uitslag. Deze diagnose werd bevestigd doordat er onder de polarisatiemicroscoop naaldvormige uraatkristallen werden gezien. Na behandeling met colchicine en later prednison werd patiënte klachtenvrij. Zij kreeg een profylactische urinezuurverlagende behandeling met allopurinol.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:151-4

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 30.033, 9700 RM Groningen.

Hr.dr.M.van den Berge, assistent-geneeskundige; hr.C.J.Smit, huisarts; hr.dr.K.Hoogenberg, internist-endocrinoloog.

Afd. Pathologie: hr.dr.B.Vrugt, patholoog.

Afd. Radiologie: hr.C.Holt, radioloog.

Contact hr.dr.K.Hoogenberg (k.hoogenberg@mzh.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties