Diagnostiek en behandeling van jicht: niet altijd eenvoudig

Klinische praktijk
R.M. van Vugt
J.W.G. Jacobs
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:177-9

Zie ook het artikel op bl. 187.

Dames en Heren,

Jicht was al in de Oudheid bekend: uitgebreide beschrijvingen komen voor in de geschriften van Hippocrates van 400 jaar voor Christus. Met de huidige therapeutische mogelijkheden is het merendeel van de patiënten met jicht goed te behandelen. Toch leveren diagnostiek en behandeling in de praktijk nogal eens problemen op.1 Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen willen wij dit nader toelichten.

Patiënt A, een 82-jarige man, heeft in het verleden een hartinfarct doorgemaakt. Hij gebruikt een diureticum. Sedert een jaar heeft hij hevige pijn, wisselend van intensiteit, in nagenoeg alle gewrichten, die duidelijk gezwollen zijn. Daarnaast heeft hij zo'n heftige pijn in de rechter oorschelp dat hij in bed niet meer op de rechter zijde kan liggen. De laatste maanden is door de gewrichtsklachten het lopen praktisch onmogelijk geworden. Hij is ernstig geïnvalideerd en moet thuis veel door zijn echtgenote…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

R.M.van Vugt, dr.J.W.G.Jacobs en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen.

Contact R.M.van Vugt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties