Jean Muris

b1745_f1.jpeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1745

Jean Muris is huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde. Daarnaast is hij hoofd van de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij is één van de auteurs van het leerartikel over obstipatie (D5052).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Het liefste arts en agrariër tegelijkertijd. Opgroeien op een gemengd bedrijf heeft daar zeker een rol in gespeeld. Een agrariër en een arts hebben gemeen dat ze continuïteit van zorg willen leveren: de boer bekijkt de veestapel en het graan van tijd tot tijd, de huisarts houdt contact met zijn patiëntenpopulatie.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Mijn eerste promotor, Andre Knottnerus. Als je zijn naam in het Engels uitspreekt hoor je “not near us”, maar dat is zeker niet het geval. Zijn belangstelling op allerlei dossiers is onuitputtelijk en diepgaand. Ik ben nu betrokken bij hem in het Gezondheidsakkoord Limburg en daar zie ik ook zijn sociale engagement en zijn gedrevenheid om de kloven in de samenleving te overbruggen.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Het niet volgen van een minor filosofie tijdens mijn studie geneeskunde. Nu terugkijkend…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties