Olaf Dekkers​

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1495

Olaf Dekkers is klinisch epidemioloog en internist-endocrinoloog in het LUMC. Daarnaast heeft hij filosofie gestudeerd en is hij lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Onlangs publiceerde hij met collega’s in het NTvG over de significantie van p-waardes (www.ntvg.nl/D2161).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ik had eigenlijk natuurkunde willen studeren, maar ik werd ingeloot voor geneeskunde… dat heb ik vervolgens afgemaakt.’

Wat zou u doen als u 1 dag dictator zou kunnen zijn?

‘Mag ik ook 1 dag “gewoon” minister-president zijn? In dat geval zou ik graag een keer meemaken hoe besluiten genomen worden en welke belangen en machtsstructuren een rol spelen in de politiek. Ik zou ook graag willen weten of deze belangen expliciet verwoord worden.’

Waar bent u het gelukkigst?

‘Met een boek in de avondzon in Griekenland.’

Wat is uw favoriete boek en waarom?

Het laatste raadsel van Fermat , van Simon Singh. Een prachtig boek over een wiskundige stelling die Fermat in 1637 formuleerde, even elegant als simpel, die de meest briljante wiskundigen eeuwen tevergeefs hebben geprobeerd te bewijzen. Dat lukte pas ruim 350 jaar later, met wiskunde die ten tijde van Fermat nog…

P-waarde: onbegrepen en overschat

Gerelateerde artikelen

Reacties