Significantie van p-waardes: onbegrepen en overschat

Klinische praktijk
Olaf M. Dekkers
Rolf H.H. Groenwold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2161
Abstract

In de rubriek ‘Stand van zaken’ verschijnen regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.

Samenvatting

  • Een veel gegeven interpretatie van de significante p-waarde (p < 0,05) is dat ‘de kans dat de conclusie onwaar is, slechts 5% is’. Deze interpretatie is niet correct.
  • Voor observationeel onderzoek is bij een p-waarde < 0,05 de kans op een fout-positief signaal ongeveer 50%. Dat betekent dat significante p-waardes ons veel minder zekerheid over de correctheid van een conclusie geven dan we graag geloven.
  • Veel zou al gewonnen zijn wanneer het benadrukken van de p-waarde plaatsmaakt voor (a) het schatten van de grootte van een effect met de bijbehorende statistische onzekerheid (weergeven met het betrouwbaarheidsinterval); (b) het inschatten van de klinische relevantie van dat effect; en (c) het beoordelen van een studie en de resultaten in de bredere context van andere publicaties over hetzelfde onderwerp.
Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie en afd. Interne Geneeskunde, Leiden.

Contact prof.dr. O.M. Dekkers (o.m.dekkers@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Olaf Dekkers​
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties