Ruud Verhees

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1616

Ruud Verhees werkt als waarnemend huisarts in de regio Eindhoven en doet promotieonderzoek aan de universiteit Maastricht.

Elders in deze uitgave staat een artikel over point-of-care tests in de huisartsenpraktijk en op de spoedeisende hulp (D3806) waarvan Ruud Verhees medeauteur is.

Wat wilde u vroeger worden?

‘Geïnspireerd door de kaskraker Jurassic Park (1993) wilde ik paleontoloog worden. Met een jeep, zo’n beige hoed, een monocle en een koffer met kwastjes verre landen bereizen om prehistorische overblijfselen op te graven leek me wel wat. Geleidelijk aan evalueerde mijn beroepsvoorkeur zich richting arts.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Jochen Cals, huisarts en hoogleraar aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, om de kundigheid waarmee hij zijn werk als praktijkhouder combineert met wetenschap, onderwijs, gezinsleven, begeleiding van promovendi en relevante nevenfuncties. Daarnaast houdt hij tijd over om – al twitterend of via de ether vanuit zijn spreekkamer – het brede publiek met een knipoog te informeren over leuke wetenswaardigheden. Als je zijn oratie terugkijkt zie je precies wat ik bedoel.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Mijn carrière is nog betrekkelijk jong, grote vergissingen heb ik…

Ook interessant

Reacties