Isotoon of hypotoon onderhoudsinfuus voor kinderen?

Onderzoek
Reinoud J.B.J. Gemke
Marc van Heerde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8841

Waarom dit onderzoek?

Hypotone vloeistof als onderhoudsinfuus bij opgenomen kinderen is gerelateerd aan hyponatriëmie, neurologische morbiditeit en mortaliteit. Van oudsher worden echter vaak hypotone infuusvloeistoffen gebruikt voor kinderen, ook in Nederland.

Onderzoeksvraag

Wat is het vóórkomen van hyponatriëmie (natrium: < 135 mmol/l, en > 3 mmol/l gedaald ten opzichte van…

Auteursinformatie

Contact (rjbj.gemke@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties