Vaak onzichtbaar, maar niet onschuldig

Inwendig gelegen sacrococcygeale teratomen

Klinische praktijk
Alida F.W. van der Steeg
Christien Sleeboom
Hugo A. Heij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A191
Abstract

Samenvatting

Een sacrococcygeaal teratoom (SCT) kan geheel intrapelvien gelegen zijn en is dan uitwendig niet zichtbaar. Zo’n SCT kan zeer aspecifieke symptomen geven. Wij bespreken 4 patiënten met een intrapelvien SCT. Bij de eerste patiënte, een pasgeboren meisje, werd vóór de geboorte vastgesteld dat zij intrapelvien een cysteuze massa had. Dit was een benigne SCT. Na verwijdering hiervan bleek zij een neurogene blaasdisfunctie te hebben. Bij de tweede patiënt, een 2-jarige jongen, ontstond een maligne SCT na 2 incomplete resecties van een benigne intrapelvien SCT. De twee andere patiënten, een 4- en een 15-jarig meisje, hadden beiden klachten van obstipatie en buikpijn. Ook zij bleken een SCT te hebben. Vroege detectie en radicale excisie, inclusief verwijdering van het os coccygis, zijn nodig om maligne ontaarding te voorkomen. Na excisie van de tumor kunnen langdurig functionele klachten optreden.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis AMC, afd. Kinderchirurgie, Amsterdam.

Dr. A.F.W. van der Steeg, chirurg in vervolgopleiding tot kinderchirurg; prof.dr. H.A. Heij, kinderchirurg.

VU Medisch Centrum, afd. Kinderchirurgie, Amsterdam.

Drs. Chr. Sleeboom, kinderchirurg.

Contact dr. A.F.W. van der Steeg (a.f.vandersteeg@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 maart 2009

Ook interessant

Reacties