Een neonaat met een lumbosacrale zwelling

Wat is de diagnose?
Christiaan F. Mooij
Charlotte A. Haaxma
Horst E. Scharbatke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8313
Abstract

Casus

In een perifeer ziekenhuis zag de kinderarts direct na de geboorte een aterm meisje met een lumbosacrale zwelling die doorliep tot aan de anus (figuur a). Tijdens de zwangerschap was op verzoek van de ouders geen 20-wekenecho verricht. Postnatale echografie toonde een multicysteuze afwijking. Bij lichamelijk onderzoek werden geen andere afwijkingen gezien. Omdat er initieel gedacht werd aan een meningocele bij een spina bifida, werd patiënte overgeplaatst naar de afdeling Kinderneurologie van het Amalia Kinderziekenhuis. Het neurologisch onderzoek, inclusief de sfincterfuncties, was echter geheel ongestoord. Vanwege de verdenking op een spina bifida lieten we een MRI-scan van het cerebrum…

Auteursinformatie

Radboudumc, Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. C.F. Mooij, kinderarts in opleiding.

Afd. Kinderchirurgie: dr. H.E. Scharbatke, kinderchirurg.

Contact drs. C.F. Mooij (christiaan.mooij@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. S. Steens, neuroradioloog, droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Christiaan F. Mooij ICMJE-formulier
Charlotte A. Haaxma ICMJE-formulier
Horst E. Scharbatke ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties