Ovariumtumor bij een meisje met chronische buikpijn en zwelling van de buik

Klinische praktijk
J.L.C.M. Loeffen
M. Wijnen
C.P.T. Schijf
P. van Wieringen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:677-80
Abstract

Samenvatting

Een meisje van 12 jaar oud presenteerde zich met sinds 6 maanden bestaande chronische buikpijnklachten en daarnaast een sinds 3 maanden bestaande zwelling van de gehele buik. Het beeld bleek veroorzaakt te worden door een sertoli-leydigceltumor, uitgaande van het linker ovarium. De cyste en het ovarium werden gereseceerd. Patiënte herstelde goed en had 2 jaar nadien geen klachten. Ovariële tumoren zijn zeldzaam op de kinderleeftijd. Een heterogene subgroep van deze tumoren vormen de ‘sex cord’-stromatumoren. De twee belangrijkste componenten van deze groep zijn de juveniele granulosaceltumor en de sertoli-leydigceltumor. Histologisch kunnen deze tumoren maligne kenmerken hebben, ze gedragen zich echter vaak benigne. Klinische kenmerken bestaan uit endocriene symptomen, vermoeidheid, chronische buikpijn en zwelling. Daarnaast kunnen door massawerking van de tumor symptomen in andere orgaansystemen ontstaan. Chirurgische excisie is meestal curatief. Bij uitgebreide ziekte kan men met adjuvante chemotherapie langdurige remissie bereiken. Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht bij kinderen, die in zeldzame gevallen veroorzaakt wordt door een ovariële tumor.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:677-80

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Kindergeneeskunde: hr.dr.J.L.C.M.Loeffen, assistent-geneeskundige.

Afd. Kinderchirurgie: hr.dr.M.Wijnen, kinderchirurg.

Afd. Gynaecologie: hr.C.P.T.Schijf, gynaecoloog.

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Hr.dr.P.van Wieringen, kinderarts.

Contact hr.dr.J.L.C.M.Loeffen

Ook interessant

Reacties