Invloed van reclame op voorschrijfgedrag

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:383

In een retrospectief onderzoek bij 70 huisartsen hebben Greving et al. trachten te achterhalen waarom deze artsen een angiotensine II-receptorantagonist hadden voorgeschreven bij de behandeling van in totaal 9470 patiënten met hypertensie. Daarbij werd duidelijk dat deze groep huisartsen zich bij de keuze van bloeddrukverlagende middelen meer liet leiden door…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties