Schildklier en geneesmiddelen deel 2

Invloed van geneesmiddelen op de schildklierfunctie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1953

NTvG farmacotherapie leestip: het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) publiceerde recent onderstaand artikel. Samen zorgen het NTvG farmacotherapiekatern en Ge-Bu dat u bij blijft met onafhankelijke geneesmiddelinformatie.

Het gebruik van geneesmiddelen kan effect hebben op het functioneren van de schildklier. Dit kan leiden tot hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie of, in ernstige gevallen, tot thyreotoxicose. Hierbij spelen diverse mechanismen een rol, waaronder beïnvloeding van de afgifte van schildklierhormonen of het veroorzaken van auto-immuniteit tegen de schildklier. Geneesmiddelen die invloed hebben op de schildklierfunctie zijn bijvoorbeeld amiodaron en lithium. Dit artikel informeert de zorgverlener over de nadelen van een geneesmiddel in relatie tot de schildklierfunctie. Daarnaast wordt per middel een advies gegeven hoe te handelen.

Lees het artikel

Auteursinformatie

Suzanne de Klerk et al.

Ook interessant

Reacties