Steeds minder een hoofdpijndossier?

Nieuwe geneesmiddelen voor migraineprofylaxe

Journalistiek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B1974

NTvG farmacotherapie leestip: het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) publiceerde recent onderstaand artikel. Samen zorgen het NTvG farmacotherapiekatern en Ge-Bu dat u bij blijft met onafhankelijke geneesmiddelinformatie.

Door de ontdekking van de rol van ‘calcitonin ­gene-related peptide’ (CGRP) bij het ontstaan van migraine konden nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van migraine worden ontwikkeld. De monoklonale CGRP-antagonisten erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn inmiddels geregistreerd voor migraineprofylaxe. Deze middelen zijn even effectief als de tot nu gebruikte geneesmiddelen, zoals propranolol, metoprolol, topiramaat, valproïnezuur en botuline A toxine. Het aantal patiënten dat meer dan 50% vermindering van het aantal migrainedagen per maand ervaart, neemt ongeveer met een factor 2,5 toe, van ongeveer 20 naar ongeveer 50 per 100 patiënten. De CGRP-antagonisten, eenmaal per maand of kwartaal per injectie toegediend, geven minder bijwerkingen dan de tot nu toe gebruikte geneesmiddelen. Het gebruik van de CGRP-antagonisten wordt in nieuwe migraine­richtlijnen voorgesteld bij patiënten bij wie meer dan twee klassieke preventieve therapieën hebben gefaald. De nieuwe middelen zijn echter zeer duur in vergelijking met de tot nu toe gebruikte middelen en worden daarom…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties