Invasieve behandeling van 80-plussers met acuut coronair syndroom

Nieuws
Bianca M. Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D367

Waarom dit onderzoek?

Patiënten van ≥ 80 jaar worden vaak opgenomen voor instabiele angina pectoris (IAP) of een myocardinfarct zonder ST-elevatie op het ecg (NSTEMI). Zij krijgen echter minder vaak invasieve behandeling aangeboden of worden in studies geëxcludeerd.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van invasieve behandeling in vergelijking met conservatieve…

Auteursinformatie

Contact (b.m.vanes@amc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties