Invasieve aspergillose bij opgenomen patiënten door aërogene besmetting bij bouwwerkzaamheden

Klinische praktijk
H.L. Muytjens
I. Soethout
B.P.F. Hermans
J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:758-61

Zie ook het artikel op bl. 752.

Invasieve mycosen door Aspergillus-soorten komen vooral voor bij patiënten met een verminderde afweer tegen infecties. De verwekker is meestal Aspergillus fumigatus of Aspergillus flavus. Veel van deze infecties zijn ziekenhuisinfecties, die samenhangen met bouw- of verbouwwerkzaamheden in het ziekenhuis of met een vervuild ventilatiesysteem. In dit overzicht gaan wij in op de risico's die bouwwerkzaamheden met zich brengen, op eventueel te nemen maatregelen ter preventie en op de controle daarvan.

Bedreigde patiËnten

Invasieve aspergillose komt vooral voor bij hematologische patiënten met een langdurige neutropenie. In de periode van aplasie na een beenmergtransplantatie,12 is het risico van het ontstaan van een aspergillose 10 maal zo groot als bij andere ziekenhuispatiënten.2 Ook is er een vergroot risico gedurende een langer dan 3 weken bestaande neutropenische fase als gevolg van cytostatische behandeling bij leukemie.3-5

De 2e risicogroep vormen de patiënten na…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Microbiologie: dr.H.L.Muytjens en mw.prof.dr.J.A.A. Hoogkamp-Korstanje, medisch microbiologen.

Dienst Hygiëne en Infectiepreventie: I.Soethout, hygiënist.

Bedrijf Bouw en Techniek: B.P.F.Hermans.

Contact dr.H.L.Muytjens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties