Schimmelinfecties bij patiënten met een gestoorde afweer

Klinische praktijk
J.W. van 't Wout
B.J. Kullberg
J.F.G.M. Meis
P. Reiss
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1430-6

Zie ook de artikelen op bl. 1436 en 1454.

Inleiding

Infecties die vooral voorkomen bij patiënten met een lokale of algemene afweerstoornis of immuundeficiëntie worden opportunistische infecties genoemd. De in Nederland voorkomende diepe mycosen, infecties veroorzaakt door schimmels en gisten, behoren bij uitstek tot deze categorie, hoewel deze infecties soms ook voorkomen bij patiënten met een ogenschijnlijk normale afweer. In andere delen van de wereld komen endemisch schimmels voor, die frequent diepe infecties veroorzaken bij personen met een normale afweer, de zogenaamde primair pathogene schimmels, zoals Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis en Histoplasma capsulatum in de Verenigde Staten en Penicillium marneffei in Zuidoost-Azië, met name in Thailand. Een enkele maal kunnen deze infecties als importziekte in Nederland worden gezien, waarbij immuungecompromitteerde patiënten een veel groter risico lopen dan gezonde personen.

De belangrijkste verwekkers van opportunistische mycosen in Nederland zijn Candida-species, Aspergillus-species en Cryptococcus neoformans. Minder frequent voorkomende opportunistische…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Leiden, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Academisch Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.B.J.Kullberg, internist.

Afd. Medische Microbiologie: dr.J.F.G.M.Meis, medisch microbioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS, Amsterdam.

Dr.P.Reiss, internist (tevens: Nationaal AIDS Therapie Evaluatie Centrum).

Contact Dr.J.W.van 't Wout, internist

Ook interessant

Reacties