Introduction to risk calculation in genetic counseling

Media
I.D. Young
N.J. Leschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:912

I.D.Young, Introduction to risk calculation in genetic counseling. 2e druk. 220 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 1999. ISBN 0-19-262962-X. Prijs: ingen. ƒ 100,23.

Dit boek is bedoeld voor de specialist in de klinische genetica en de laboratoriumdiagnosticus. Het is opgebouwd uit 9 hoofdstukken. Achtereenvolgens zijn die gewijd aan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties