Essential medical genetics.

Media
J.M. Connor
M.A. Ferguson-Smith
B.C.J. Hamel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1985

J.M.Connor en M.A.Ferguson-Smith, Essential medical genetics. 5e druk. 236 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 1997. ISBN 0-86542-666-X. Prijs: ingen. ƒ 65,60.

De laatste jaren is er een aantal medisch-genetische leerboeken verschenen, bijvoorbeeld van Pronk et al. (Medische genetica, Bunge, 1994) en van Mueller en Young (Emery's elements of

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties