Intraveneus toegediende, hooggedoseerde glucocorticosteroïden bij actieve reumatoïde artritis

Klinische praktijk
J.W.G. Jacobs
B.L.A.M. Weusten
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1370-6

Zie ook het artikel op bl. 1366.

Inleiding

Glucocorticosteroïden zijn hormonen, die in farmacologische doses in staat zijn immunologisch gemedieerde ontstekingsprocessen te onderdrukken. Chronisch gebruik van oraal toegediende glucocorticosteroïden voor chronische ziekten stelt in therapeutisch opzicht echter vaak teleur, meestal vanwege ernstige bijwerkingen (tabel 1) en soms wegens onvoldoende effectiviteit.12 Om de effectiviteit te verhogen en bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen past men wel kortdurend stoten met intraveneus toegediende en hooggedoseerde glucocorticosteroïden toe, ‘puls-therapie’ (PT) genaamd. PT past men al jaren toe ter behandeling van acute afstotingsreacties van niertransplantaten.3 Andere indicaties zijn idiopathische glomerulonefritis en glomerulonefritis in het kader van systemische lupus erythematosus,45 multipele sclerose,6 hersenoedeem,7 juveniele chronische artritis en reumatoïde artritis (RA).8-33

Teneinde de plaats van PT in de therapie van RA nader te bepalen wordt kort op de medicamenteuze behandeling van RA ingegaan.

Medicamenteuze therapie bij reumatoÏde artritis

Naast analgetica…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.J.W.G.Jacobs en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen; dr.B.L.A.M.

Weusten, assistent-geneeskundige.

Contact dr.J.W.G.Jacobs

Ook interessant

Reacties