Intraoperatieve neuromonitoring bij endocriene chirurgie

Klinische praktijk
Kim Ram
Lyanne Dam
Klaas H. in ’t Hof
Els J.M. Nieveen van Dijkum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4483
Abstract

Samenvatting

Bij schildklieroperaties is letsel van de N. laryngeus recurrens (NLR) een bekende complicatie. Voornamelijk patiënten die een reoperatie of complexe ingreep in verband met een maligniteit ondergaan hebben een verhoogd risico. Identificatie van de NLR tijdens de operatie is de gouden standaard ter voorkoming van letsel. Met de ontwikkeling van een nieuwe techniek is het nu mogelijk om de functie van de NLR peroperatief te testen. Intraoperatieve neuromonitoring heeft een zeer hoge specificiteit en negatief voorspellende waarde, waarbij een onveranderd positief signaal zeer nauwkeurig voorspelt dat de zenuw intact is. Bij veranderde anatomische verhoudingen, zoals bij reoperaties, faciliteert deze techniek de identificatie van de NLR. Daarnaast kan bilaterale stembandparalyse voorkomen worden. Ook verschaft het een objectieve en meetbare onderbouwing van de prognose bij een patiënt met postoperatieve stemklachten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Drs. K. Ram en drs. L. Dam, arts-onderzoekers; dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, chirurg.

Flevoziekenhuis, afd. Chirurgie, Almere.

Dr. K.H. in ‘t Hof, chirurg.

Contact drs. K. Ram (k.ram@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: K.H. in ’t Hof en E.J.M. Nieveen van Dijkum gaven 4 NIM cursussen en ontvingen daarvoor een vergoeding van Medtronic. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Kim Ram ICMJE-formulier
Lyanne Dam ICMJE-formulier
Klaas H. in ’t Hof ICMJE-formulier
Els J.M. Nieveen van Dijkum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties