Intraoperatieve MRI bij hersenchirurgie

Klinische praktijk
P.L. Kubben
H. van Santbrink
G.H.J.J. Spincemaille
W.P. Vandertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2877-82
Abstract

Samenvatting

Neuronavigatie wordt frequent gebruikt bij hersenoperaties voor een nauwkeurige benadering van de intracraniële afwijking. Tijdens een operatie wordt deze beeldvorming echter onnauwkeurig ten gevolge van anatomische veranderingen die veroorzaakt worden door onder andere liquorverlies, tumorresectie en oedeem. Met intraoperatieve MRI (iMRI) kunnen deze anatomische veranderingen in kaart gebracht worden, zodat de navigatie weer betrouwbaar is. Hierdoor is het mogelijk om een tumor maximaal te verwijderen of een biopsie zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, terwijl tevens het risico op beschadiging van gezond hersenweefsel beperkt blijft. De keuze voor een systeem met een hoge of een lage veldsterkte hangt af van de gewenste beeldkwaliteit en van de mogelijkheid het systeem te integreren in het reguliere werkproces. Ondanks de hoge kosten lijkt iMRI kosteneffectief te zijn doordat het leidt tot een kortere opnameduur van patiënten, tot lagere ziekenhuiskosten en tot minder recidiefchirurgie. De verwachting is dat iMRI, in combinatie met virtuele planningstations, ook zal bijdragen aan de opkomst van robotisering binnen de neurochirurgie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2877-82

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Neurochirurgie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Hr.P.L.Kubben, arts in opleiding tot neurochirurg; hr.dr.H.van Santbrink en hr.dr.G.H.J.J.Spincemaille, neurochirurgen.

Neurochirurgisch Centrum Amsterdam, Amsterdam.

Hr.prof.dr.W.P.Vandertop, neurochirurg.

Contact hr.P.L.Kubben (pieter@kubben.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties