Transsfenoïdale resectie van hypofyseadenomen: langetermijnresultaten van het Leids Universitair Medisch Centrum

Onderzoek
N.R. Biermasz
O.M. Dekkers
J. Voormolen
R.J.W. de Keizer
K.J. Neelis
F.T. Wiggers-de Bruïne
J.W.A. Smit
A.M. Pereira Arias
J.A. Romijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2565-70
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de langetermijnresultaten van transsfenoïdale resectie van hypofyseadenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

Geïncludeerd werden 416 opeenvolgende patiënten die tussen 1978 en 2004 waren geopereerd wegens een hypofyseadenoom; 174 patiënten hadden een niet-functionerend macroadenoom (NFMA), 164 acromegalie en 78 de ziekte van Cushing.

Resultaten

Biochemische remissie werd bereikt bij 66 van de patiënten met acromegalie en bij 72 van degenen met de ziekte van Cushing. Bij hen was de incidentie van hypofysefunctie-uitval laag (5 respectievelijk 18). Bij 82 van de patiënten met een NFMA verbeterde de visuele functie, terwijl het percentage met enige vorm van hypofysefunctie-uitval toenam van 85 (preoperatief) naar 95 (postoperatief). Na een follow-up van 10-15 jaar was het recidiefpercentage 9 voor acromegalie en de ziekte van Cushing en 15 voor NFMA.

Conclusie

Transsfenoïdale resectie is een effectieve behandeling voor de meeste, maar niet voor alle patiënten met een hypofyseadenoom. De operatieresultaten van het LUMC zijn vergelijkbaar met die van belangrijke internationale centra. Na een geslaagde operatie dienen patiënten levenslang gecontroleerd te worden in verband met de reële kans op het optreden van een recidief.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2565-70

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 AA Leiden.

Afd. Stofwisselingsziekten en Endocrinologie, mw.dr.N.R.Biermasz, arts in opleiding tot internist; hr.dr.O.M.Dekkers, hr.prof.dr.J.W.A.Smit en hr.dr.A.M.Pereira Arias, internisten-endocrinologen; hr.prof.dr.J.A.Romijn, internist.

Afd. Neurochirurgie: hr.dr.J.Voormolen, neurochirurg.

Afd. Oogheelkunde: hr.prof.dr.R.J.W.de Keizer, oogarts.

Afd. Klinische Oncologie: mw.dr.K.J.Neelis, radiotherapeut.

Afd. Radiologie: mw.drs.F.T.Wiggers-de Bruïne, neuroradioloog.

Contact mw.dr.N.R.Biermasz (nrbiermasz@lumc.nl)

Verantwoording

Namens de Hypofysewerkgroep LUMC, afd. Endocrinologie en Stofwisselingsziekten, Radiologie, Klinische Oncologie, Oogheelkunde en Neurochirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties