Intracaverneuze auto-injectietherapie met papaverine-fentolamine via een auto-injectiepen bij patiënten met een erectiestoornis: vergelijkbare resultaten bij huisarts en uroloog

Onderzoek
B.J. de Boer
A.A.B. Lycklama à Nijeholt
H.A.J. Kleinjans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:783-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de resultaten van papaverine-fentolaminebehandeling met een auto-injectiepen bij mannen met een erectiestoornis, voorgeschreven door huisarts of uroloog.

Opzet

Prospectief, vergelijkend, descriptief.

Methode

603 mannen met erectiestoornissen bij wie papaverine-fentolamine werd voorgeschreven door 59 huisartsen en 76 urologen namen deel aan het onderzoek waarin de arts een vragenlijst invulde (bij het eerste bezoek en 3 vervolgonderzoeken, de laatste na 6 maanden) en de patiënt een dagboek bijhield en een tevredenheidsscore aangaf op een 9-puntsschaal.

Resultaten

De oorzaak van de erectiestoornis was in de huisartsengroep vaker psychogeen/gemengd somatisch-psychogeen en in de urologengroep vasculair (p > 0,05). De somatische comorbiditeit (70) was gelijk, het vóórkomen van psychische klachten verschilde (huisartsengroep: 6; urologengroep: 7; p < 0,001). Respectievelijk 38 en 17 kwam bij alle follow-uponderzoeken. De hoogte van de startdosis was bij de huisarts gemiddeld 0,49 ml en bij de uroloog 0,70 ml (p < 0,001). De gemiddelde einddoses waren gelijk (circa 1 ml). De frequentie van bijwerkingen was 9: hematoom (5), langdurige erectie (1,8). Van de patiënten (31 bij de huisarts, 40 bij de uroloog) staakte 38 de behandeling gedurende het onderzoek, vanwege onder andere onvoldoende effect, bijwerkingen, lastige toediening of problemen van de partner. Van de patiënten was 72 (zeer) tevreden over de auto-injectiepenbehandeling en van de partners 77 (gelijk verdeeld tussen huisarts en uroloog). De gemiddelde tevredenheidsscore van de patiënten was 7,2.

Conclusie

De mate van tevredenheid bij patiënten en hun partners, behandeld door de huisarts of de uroloog met papaverine-fentolamine via een auto-injectiepen, was groot. Toch staakte eenderde van de patiënten de behandeling vroegtijdig. De gemiddelde einddosis was in beide groepen gelijk.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden onderzoek, Utrecht.

B.J.de Boer, huisarts-onderzoeker.

Leids Universitair Medisch Centrum, vakgroep Urologie, Leiden.

Prof.dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, uroloog.

Byk Nederland, Zwanenburg.

H.A.J.Kleinjans, arts-epidemioloog.

Contact B.J.de Boer, Nic. Maesstraat 22a, 3601 DR Maarssen (l.j.deboer@med.uu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties