Intra-abdominale bloeding na spontane vaginale partus

Casuïstiek
19-11-2019
Inge M. Zeilstra en Harry Visser

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Blaricum: drs. I.M. Zeilstra, anios (thans: anios in het Meander MC, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Amersfoort); drs. H. Visser, gynaecoloog.

Contact: I.M. Zeilstra (ingezeilstra@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Inge M. ZeilstraICMJE-formulier
Harry VisserICMJE-formulier