Intra-abdominale bloeding na spontane vaginale partus

Klinische praktijk
Inge M. Zeilstra
Harry Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3689
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een intra-abdominale bloeding na een spontane bevalling is zeldzaam, maar kan tot een levensbedreigende situatie leiden. Meestal is de bloeding het gevolg van een ruptuur van een pseudoaneurysma van de A. uterina.

Casus

Een 38-jarige vrouw (gravida 4, para 2) werd bij een amenorroeduur van 40 2/7 weken op eigen verzoek opgenomen op de verloskamers voor een inleiding. Enkele uren na de ongecompliceerde bevalling kreeg zij plotseling heftige pijn boven in de buik. Laboratoriumonderzoek toonde een Hb-waarde van 5,8 mmol/l. Bij echografie van het abdomen werd een forse hoeveelheid vrij vocht in de buik gezien. Op het CT-angiogram werd eveneens veel vrij vocht in de buik gezien, passend bij een bloeding uit de A. uterina of de V. ovarica rechts. Ter behandeling werd angiografie verricht, waarbij de A. uterina rechts werd geëmboliseerd.

Conclusie

Bij een kraamvrouw met hevige buikpijn en een anemie, maar zonder vaginaal bloedverlies, is het belangrijk om een intra-abdominale bloeding te overwegen.

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Blaricum: drs. I.M. Zeilstra, anios (thans: anios in het Meander MC, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Amersfoort); drs. H. Visser, gynaecoloog.

Contact I.M. Zeilstra (ingezeilstra@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Inge M. Zeilstra ICMJE-formulier
Harry Visser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties