Intra-abdominale bloeding na spontane vaginale partus

Casuïstiek
19-11-2019
Inge M. Zeilstra en Harry Visser

Samenvatting

Achtergrond

Een intra-abdominale bloeding na een spontane bevalling is zeldzaam, maar kan tot een levensbedreigende situatie leiden. Meestal is de bloeding het gevolg van een ruptuur van een pseudoaneurysma van de A. uterina.

Casus

Een 38-jarige vrouw (gravida 4, para 2) werd bij een amenorroeduur van 40 2/7 weken op eigen verzoek opgenomen op de verloskamers voor een inleiding. Enkele uren na de ongecompliceerde bevalling kreeg zij plotseling heftige pijn boven in de buik. Laboratoriumonderzoek toonde een Hb-waarde van 5,8 mmol/l. Bij echografie van het abdomen werd een forse hoeveelheid vrij vocht in de buik gezien. Op het CT-angiogram werd eveneens veel vrij vocht in de buik gezien, passend bij een bloeding uit de A. uterina of de V. ovarica rechts. Ter behandeling werd angiografie verricht, waarbij de A. uterina rechts werd geëmboliseerd.

Conclusie

Bij een kraamvrouw met hevige buikpijn en een anemie, maar zonder vaginaal bloedverlies, is het belangrijk om een intra-abdominale bloeding te overwegen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing