Intoxicaties met synthetische cannabinoïden

Wietzakje met poeder erin
Jolanda G. Zanen
Emiel Leegwater
Emile F. Schippers
Erik B. Wilms
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7145
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les hebben we het over intoxicatie door synthetische cannabinoïdreceptoragonisten, zogeheten SCRA’s. In Nederland is er weinig klinische ervaring met deze intoxicaties vanwege de lage incidentie, wat de diagnose en behandeling lastig maakt. Wij beschrijven 2 patiënten met SCRA-intoxicaties en geven behandeladviezen.

Patiënt A is een 25-jarige vrouw die per ambulance naar de SEH werd gebracht. Ze was thuis in bed bewusteloos aangetroffen in braaksel. In het bed werden meerdere plastic zakjes met restanten poeder en LSD-papier aangetroffen. De voorgeschiedenis vermeldde een sinds ruim 10 jaar aanwezige borderlinepersoonlijkheidsstoornis met meerdere suïcidepogingen, automutilatie en middelenmisbruik. Ze was sinds 1 jaar opgenomen in een psychiatrische instelling. Op voorschrift gebruikte zij clorazepinezuur, lorazepam en buprenorfinepleisters. Er werd een Mayo-tube geplaatst en zuurstof toegediend. Gezien haar geschiedenis met intoxicaties werd in de ambulance in totaal 0,4 mg naloxon toegediend. Dit had geen effect.

Op de SEH was de saturatie 99% en de ademhalingsfrequentie 12/min. De patiënte werd vanwege een bedreigde ademweg en braaksel in de orofarynx met spoed geïntubeerd. Zij had een hartfrequentie van 126/min en een bloeddruk van 130/70 mmHg. Haar temperatuur was 36,9 °C. Het ecg liet een sinusritme en een QTc-interval van 494…

Auteursinformatie

Hagaziekenhuis, afd. Ziekenhuisfarmacie, Den Haag: drs. J.G. Zanen, ziekenhuisapotheker in opleiding; drs. E. Leegwater, apotheker; dr. E.B. Wilms, apotheker/klinisch farmacoloog; afd. Interne geneeskunde: dr. E.F. Schippers, internist-infectioloog/acuut geneeskundige.

Contact J.G. Zanen (j.zanen@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. L.A.A. de Jong, ziekenhuisapotheker te Gelre ziekenhuizen, droeg waardevol bij aan het beschrijven van de resultaten van de uitgevoerde UPLC-QToF-MS analyse.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolanda G. Zanen ICMJE-formulier
Emiel Leegwater ICMJE-formulier
Emile F. Schippers ICMJE-formulier
Erik B. Wilms ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties