Intoxicatie van een zuigeling door een Dieffenbachia

Klinische praktijk
Roel J.T. Mocking
Kiry M. Schene
Dianne A.P.G.F. Maingay-Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9750
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Intoxicatie door planten vormt steeds vaker een reden om een arts te bezoeken.

Casus

Een 7 maanden oude zuigeling werd door de huisarts ingestuurd naar de Spoedeisende Hulp wegens vermoeden van een ‘apparent life-threatening event’ (ALTE). Anamnestisch was sprake van plotseling ontstane wisselende rusteloosheid en hangerigheid, oppervlakkige ademhaling, spugen, sufheid en wegvallen. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een bleek en hangerig, wisselend verminderd reactief meisje. Na opname ter observatie knapte patiënte binnen enkele uren goed op; wel had zij eenmalig ontlasting met bloedbijmenging. Na ontslag gaf de oma van patiënte aan dat vergiftiging door een Dieffenbachia-plant de oorzaak van de symptomen kon zijn. De literatuur ondersteunt deze verklaring.

Conclusie

Jonge ouders en dokters lijken minder kennis te hebben over de toxiciteit van planten in het algemeen en Dieffenbachia in het bijzonder. Het is van belang om bij jonge kinderen met onbegrepen symptomen de mogelijkheid van intoxicatie door een plant te overwegen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Drs. R.J.T. Mocking, arts-onderzoeker; drs. K.M. Schene, anios kindergeneeskunde (thans: Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht).

Flevoziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Almere.

Drs. D.A.P.G.F. Maingay-Visser, kinderarts-neonatoloog.

Contact drs. D.A.P.G.F. Maingay-Visser (dmaingay@flevoziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Roel J.T. Mocking ICMJE-formulier
Kiry M. Schene ICMJE-formulier
Dianne A.P.G.F. Maingay-Visser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties